SPL Vitaliser MK2-T

Posted by on / 0 Comments

 

spl_vitalizer

SPL Vitaliser MK2-T UAD-2 Plug-In

Този процесор използва психоакустични и аудиометрични принципи за да подобри звученето в различните честотни диапазони. Така те стават по-отчетливи и въздействащи както отделни инструменти при смесване, така и при обработка на целия микс. Такава обработка може да помогне за избистряне и фокус на отделни сектори в обработвания материал. SPL Vitaliser оптимизира звука на принципа на нелинейните характеристики на възприемане на звуковите вълни от човешкото ухо – крива на Fletcher-Munson. този начин отделни инструменти или честотни ленти могат да бъдат направени по-чуваеми, без да се променя нивото на звука.