RealVerb Pro Room Modeller

Posted by on / 0 Comments

RealVerb Pro

RealVerb Pro – UAD-2 Plug-In

Real Verb Pro дава възможност за постигане на желаната ревербрация чрез огромен списък от различни материали и помещения, с различна форма и обем. Тези материали и пространства могат да се смесват допълнително и с плътността и обема на окръжаващата среда. Така може да се получи търсен ефект и да се симулират различни обкръжаващи ситуации.  Освен това, DreaVerb  разползга с 5 бандов графичен еквалайзер и мощен интерфейс.  С тяхна помощ, лесно можем да създадем за Вашия микс висококачествени и чудесно звучащи в микса ревербрации.