Teletronix LA2

Posted by on / 0 Comments

teletronix_la2

Teletronix LA2 UAD Plug-in

Създаден през далечната 1960 година, LA2 предхожда класическия компресор LA2A.

Той реагира бавно на обработвания звуков материал и има изключително музикален звук, който се дължи на неговата уникална технологична архитектура. Това е измисленият преди повече от 50 години луминисцентен панел, който е вложен в неговия Т4 модул.

LA2 може да работи много прозрачно, но може и да даде голяма сила и стабилност на вокали, барабани, бас или други инструменти.