Manley Massive Passive Tube Studio Equaliser

Posted by on / 0 Comments

 

manley_massive_passive_mix

Manley Massive Passive Equiliser UAD-2 Plug-In

Създаденият от Джордж Месембург (George Messemburg) e двуканален четирилентов лампов еквалайзер. Този пасивен параметричен еквалайзер използва за обработката на звуковия материал единствено резистори, лампи и кондензатори. Това е един от най-добрите еквалайзери правени някога.