Neve 33609 Compressor – Limiter

Posted by on / 0 Comments

 Neve 33609 UAD plug-in

Neve 33609 Compressor – Limiter plug-in

Създаден през 1969 година, стерео VCA компресорът Neve 33609 е един от култовите компресори в професионалния звукозапис. Неговото звучене дава възможност както за „прозрачна“, едва доловима компресия, така и за екстремно оцветяване на обработения материал. Това може да се получи с комбинации от включените в устройството компресор и лимитер. Този компресор може да бъде използван по много начини. Работата с него може да бъде успешна както за обработка на отделни инструменти като вокал, бас, отделни ударни инструменти и перкусии, и много други, така и за обработка на групи инструменти целия микс или при мастеринг. Newe 33609 вече е част и от оборудването на Токсити Студио.  Neve 33609 Compressor plug-in  е разработен ексклузивно за UAD-2 и Apollo хардуерите на Universal Audio.