Manley Massive Passive Tube Mastering Equaliser

Posted by on / 0 Comments

Manley Massive Passive Mast EQ

Manley Massive Passive Equiliser UAD-2 Plug-In

Създаденият от Джордж Месембург (George Messemburg) оригинален пасивен параметричен еквалайзер използва за обработката на звуковия материал единствено резистори, лампи и кондензатори и е един от най-добрите еквалайзери правени някога.

Това е двуканален четирилентов лампов еквалайзер, разработен в две разновидности – за смесване и мастеринг.