Tonelux Tilt EQ

Posted by on / 0 Comments

 

Създаден от бившия собственик на Automated Processes Inc. (API) – Пол Уолф (Paul W0lf), този еквалайзер е наистина уникално устройство. Характерното при него е, неговият начин на работа. Тук кривата на усилване или намаляване в същност е една закривена в крайщата права линия. Тя, подобно на детска люлка, колкото повече се вдига от едната страна, толкова повече пада от другата. Тоест, докато усилвате ниските, намалявате високите, или обратно, докато усилвате високите, намамалявате ниските. Еквалайзерът може да работи в два режима – описания по-горе и наречен „TILT“, както и такъв – наречен „LOUD“ при който имаме възможност да усилим или намалим средите, като в същото време, съответно, се намаляват или усилват ниските и високите.

Освен, че звучи чудесно, простотата на рабта с този еквалайзер ви позволява много бързо да постигнете това, за което с друг бихте отделили много повече време, без гарантирано да имате същия успех.