Universal Audio Precisiоn Enhancer Hz

Posted by on / 0 Comments

precision_enhancer

Precision Enhancer Hz UAD-2 Plug-In

Precision Enhanser Hz позволява избирателно да добавим към Вашия звуков материал т.нар „фантомни ниски“. Това значително подобрява възприемането на енергията, съдържаща се в най-ниските честоти на вашата аудио продукция. Тези хармоници стимулират психоакустичен ефект, който подчертава и прави по-чуваеми определени звукови диапазони, които се възприемат по-чувствително от човешкото ухо. По този начин Вие получавате обемен и чист звук в ниските честоти, който се възпроизвежда максимално леко и без натоварване както от големи стерео или клубни системи, така и от малки говорители.