LITTLE LABS IBP

Posted by on / 0 Comments

Little Labs IBP UAD-2 Plug-in

Little Labs IBP UAD-2 Plug-in

The Little Labs IBP първоначално проектиран като устройство за решаване на проблеми, свързани с дефазиране на звуков материал. Това се получава при запис на един звуков източник, с повече от един микрофон. Устройството може също така да премахне нежелания ефект от дефазирането. То дава възможност както за пълна, така и за частична промяна на фазовите разлики между отделните записани канали. The Little Labs IBP може да бъде полезен и като творчески инструмент.  С негова помощ може да се промени характера и оцветяването на звука, чрез промени във фазовите разлики на сигнала.