SPL Transient Designer

Posted by on / 0 Comments

SPL Transient Designer UAD-2 Plug-in

SPL Transient Designer UAD-2 Plug-in

Transient Designer на SPL се счита „съвременна класика“. Този инструмент може много успешно да се използва при микс или пост-продукция.  Той е „основно оръжие“ в ръцете на много от най-добрите звукови инженери в света. Това са Ед Чорни, (Ed Cherney), Джо Чикарели (Joe Chicarelli), Рос Хогарт (Ross Hogarth), Майкъл Брауер (Michael Brauer) и много други. В партньорство с Germany’s Sound Performance Lab (SPL), Universal Audio имплементира това устройство. Transient Designer позволява уникални възможности за обработка на атаката и продължителността в обработвания звуков материал, с два потенциометъра.