Dytronics Cyclosonic Panner

Posted by on / 0 Comments

Dytronics Cyclosonic Panner – UAD2 Plug-in

Dytronics Cyclosonic Panner

е революционен аналогов ауто панер, със зашеметяващи ефекти на 2D и 3D панер, както и ефекти на модулация. Създаден през 1984 година, той може да предаде изключителен аналогов характер и ефекти на панинг и модулация, на записания материал. Аналоговото устройство Dytronics Cyclosonic Panner е високотехнологичен екстремен апарат за студийни ефекти. Той има както стерео, така и куадро приложение. Предлага изключителни 3D ефекти, които нямат аналог. През годините устройството се предлага с две различни марки – Dytronics и Songbird. Днес, тези хардуерни устройства са изключително редки. Ефектът предлага редица възможности за контрол на панорамата – както стандартни, така и 3D. Вече част от оборудването на Токсити Студио, моделираният от Universal Audio Dytronics Cyclosonic Panner UAD2 Plug-in предлага допълнителна функционалност, която прави този ефект изключително полезен в цифрова среда и които липсват в хардуерното устройство. Например, освен стандартното синхронизиране с темпото на проекта, вие можете да настроите траекторията на движението на обекта в панорамата и формата на вълната така, че най-добре да се впише в песента ви.