1176 Classic Limiter Collection

Posted by on / 0 Comments

1176 Limiter Collection

1176 Limiter Collection UAD2 Plug-ins

Прототипът на Universal Audio 1176 е разраборен от Бил Путъм (Bill Putham) и представлява изключителен технологичен пробив. Това е първият ултра бърз транзисторен пик лимитер. Той е дал своя характер и пънч на много от най-емблематичните песни в историята. Universal Audio са моделирали трите модификации на този компресор – 1176 Rev A, 1176 Rev E и 1176 Rev AE.

Rev A – „Blue Stripe“

е с повече от 40 годишна история. Той е с първоначалния компресор-лимитер, разработен от Бил Путъм, с помощта на полеви транзистори.  Той е характерен с по-високото си изкривяване и уникални характеристики на компресия;

Rev E – „Black Face“

излиза на пазара в началото на 70-те години и е с ниско ниво на шума LN (Low Noise). Той има  и по-линейни характеристики на компресора;

Rev AE

е юбилейно издание на Universal Audio, с изключителни възможности, включително 2:1 компресия.