Teletronix LA2A Classic Leveler

Posted by on / 1 Comments

Teletronix LA2A Classic Leveler

Това устройство е комбинация от опто-компресор, с проектирано специално за него лампово предусилване. Този компресор е едно от най-често използваните емблематични устройства в големите звукозаписни студия.