Dreamverb Room Modeller

Posted by on / 3 Comments

DreamVerb Room Modeler UAD-2 Plug-in

DreamVerb Room Modeller UAD-2 Plug-In

DreamVerb дава възможност за постигане на желаната ревербрация чрез огромен списък от различни материали и помещения, с различна форма и обем. Тези материали и пространства могат да се смесват допълнително и с плътността и обема на окръжаващата среда, за да се получи търсения ефект и да се симулират различни обкръжаващи ситуации. Освен това, DreaVerb разполaга с 5 бандов графичен еквалайзер и мощен интерфейс, с помощта на които лесно можем да създадем за Вашия микс висококачествени и чудесно звучащи в микса ревербрации.